• 780774680
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • Przygotowanie procedur w celu prawnego usankcjonowania powstania Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Przeprowadzenie procedur wyodrębnienia Wspólnoty Mieszkaniowej z zasobów spółdzielni mieszkaniowej
 • Protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz z dokumentacją księgową techniczną i prawną
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • Reprezentacja Wspólnot przed odpowiednimi urzędami i instytucjami
 • Przygotowywanie uchwał zgodnych z zapisami ustawy o własności lokali i Kodeksu Cywilnego
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Dostarczenie powiadomień o zmianach wymiaru opłat za lokal mieszkalny oraz wszelkich rozliczeń mediów i udzielanie informacji administracyjnych właścicielom
 • Nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów
 • Pozyskiwanie ofert ubezpieczeń nieruchomości wspólnej
 • Wyszukiwanie wykonawców prac remontowych
 • Powiadamianie mieszkańców o planowanych przerwach w dostawie mediów
 • Archiwizowanie dokumentów zarządzanej Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Przygotowanie projektów, regulaminów wewnętrznych dla nieruchomości
 • Nadzór nad dbałością o utrzymanie czystości i porządku

OBSŁUGA FINANSOWO - KSIĘGOWA

 • Obsługa rachunku bankowego  Wspólnoty Mieszkaniowej i dokonywanie transakcji finansowych dot. Wspólnoty poprzez rachunek bankowy
 • Prowadzenie spraw księgowych Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych
 • Przygotowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Przygotowanie rozliczeń eksploatacyjnych nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego
 • Rozliczanie mediów zużywanych w lokalach przez właścicieli
 • Bieżąca analiza przychodów i kosztów utrzymania nieruchomości
 • Monitoring terminowości wpłat od Właścicieli lokali oraz ich windykacja
 • Internetowy dostęp do indywidualnych kont właścicieli lokali poprzez www.e−kartoteka.pl
 • Przechowywanie dokumentów  Wspólnoty Mieszkaniowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przygotowanie dokumentacji windykacyjnej i jej dystrybucja

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości  zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
 • Nadzór i zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne
 • Sporządzanie potrzeb remontowo – konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych
 • Opracowywanie planów remontów budynku
 • Zapewnienie niezwłocznego  usunięcia awarii i jej skutków
 • Egzekwowanie prawidłowego wykonania umów na zlecone prace modernizacyjne i remontowe
 • Nadzór nad realizacją remontów, inwestycji
 • Przygotowywanie przetargów i zapytań ofertowych  dotyczących wyboru wykonawców  robót konserwacyjnych i remontowych
© 2024 OctoHome. All Rights Reserved. Powered by OctoSensus